C/C++ Software Developer (Antispam Lab)

CATEGORY: Research&Development
COUNTRY: Romania
POSTED ON: 2014 May 26
JOB DESCRIPTION:

Peste 5 milioane de clienх⌡i trec peste 40 de milioane de mesaje pe zi prin filtrele de spam din produsele Bitdefender. În aceste condiх⌡ii, sд┐ pд┐strezi o acurateх⌡e aproape perfectд┐ fд┐rд┐ niciun compromis este o provocare foarte mare.

Vrem sд┐ îх⌡i transmitem х≥i х⌡ie aceastд┐ provocare.

JOB RESPONSABILITIES:

Vei avea ocazia:

  • •    sд┐ vii cu idei bune de a extrage informaх⌡ii relevante din cantitд┐х⌡i imense de date, sд┐ le implementezi eficient х≥i sд┐ observi impactul lor, atât în lupta anti-spam cât х≥i în cadrul altor tehnologii emergente pe care le dezvoltд┐m
  • •    sд┐ contribui la extinderea х≥i îmbunд┐tд┐х⌡irea unui set robust de motoare ce funcх⌡ioneazд┐ pe 5 platforme х≥i numeroase profile de produse

Noi cд┐utд┐m o persoanд┐ curioasд┐, pasionatд┐ de tehnologie, cu o fundaх⌡ie solidд┐ în programare, bazд┐ care te va ajuta sд┐ te descurci repede х≥i eficient cu tehnologii noi х≥i sд┐ treci cu succes peste provocд┐ri. Nu-х⌡i face griji dacд┐ n-ai mai lucrat pânд┐ acum - х≥i noi am fost ca tine.

REQUESTS:

Ar trebui ca tu:

  • •    sд┐ ai o gândire logicд┐ х≥i algoritmicд┐ solidд┐;
  • •    sд┐ fii fluent în C х≥i C++;
  • •    sд┐ te descurci în javascript server-side;
  • •    sд┐ fii confortabil cu lucrul pe mai multe platforme (Windows х≥i Linux sunt cele mai comune).

 

Ar fi un plus:

  • •    sд┐ ne arд┐х⌡i la ce proiecte ai mai lucrat pânд┐ acum, pe Github, Bitbucket, sau oriunde s-ar afla parcela ta de internet;
  • •    sд┐ te descurci cu limbaje de scripting precum perl х≥i python;
  • •    sд┐ fii familiar cu MongoDB.
JOB OFFER:

Noi îх⌡i oferim un mediu de lucru plд┐cut, colegi plini de entuziasm, beneficii pe mд┐sura performanх⌡ei х≥i posibilitд┐х⌡i de evoluх⌡ie profesionalд┐. х≤i, poate cel mai important, îх⌡i oferim un job în care munca ta va impacta eficienх⌡a comunicд┐rii prin e-mail х≥i a campaniilor de e-mail marketing, din ambele pд┐rх⌡i ale baricadei. Pe bune.