Cum sд┐ pregд┐tiх⌡i staх⌡iile din reх⌡ea pentru instalarea automatд┐ de la distanх⌡д┐

Pentru statii cu Windows XP:


In primul rand trebuie sa va asigurati cд┐ aveх⌡i instalat cel puх⌡in Service Pack 2 pentru Windows XP. Pentru a verifica ce service pack aveti instalat, dati un click dreapta pe My Computer si selectati Propreties. Verificati informatiile din tab-ul General, sectiunea System.


 

XP System Properties

 


Pentru a descarca Service Pack 2 pentru Windows XP va rugam sa apasati aici .Pentru statii cu Windows Vista / 7:


Trebuie sд┐ dezactivaх⌡i "User Account Control" (UAC). 


Pentru a dezactiva UAC mergeti la Start -> Control Panel -> User Accounts. Aici dati click pe “Change User Account Control settings”. Configurati UAC pe “Never Notify” si apoi da-ti click pe OK.

 User Account Control


 

În continuare trebuiesc îndeplinite urmatoarele condiх⌡ii pentru ca instalarea la distanх⌡a sд┐ funcх⌡ioneze corect:

 1. Opх⌡iunea "Simple File Sharing" (Windows XP) sau “Use Sharing Wizzard” (Windows Vista/ 7) trebuie sд┐ fie dezactivatд┐ pentru a permite conturilor administrative logarea pe staх⌡ia respectivд┐. Pentru a verifica acest lucru, trebuie sд┐ deschideх⌡i Control Panel ->Folder Options х≥i mergeх⌡i la tab-ul View. Dezactivaх⌡i aceasta opх⌡iune.

  Folder Options


 2. Va trebui sд┐ vд┐ asiguraх⌡i cд┐ serviciul “Server” este pornit х≥i cд┐ protocolul “File and Printer Sharing” este activ.

  Pentru a verifica daca serviciul “Server” este pornit va rugam sa mergeti la Start -> Run si executati comanda “services.msc”. In consola de servicii va rugam sa gasiti serviciul Server si sa va asigurati ca are status Started si Startup Type Automatic.

  Services


  Pentru a verifica daca protocolul “File and Printer Sharing” este activ va rugam sa mergeti la Start -> Control Panel -> Network Connections (sau Network and Sharing Center, pentru Windows Vista/7) . Identificati interfata de retea, Local Area Connection, si dati click dreapta ->Propreties (sau click stanga -> Proprieties).

  Local Area Connection Properties


 3. La nivelul staх⌡iei, trebuie sд┐ vд┐ mai asiguraх⌡i cд┐ firewall-ul este dezactivat sau configurat în aх≥a fel încât sд┐ permitд┐ traficul prin File and Printer Sharing si pachete ICMP. Pentru a dezactiva Windows Firewall, mergeх⌡i în Control Panel->Windows Firewall -> х≥i apд┐saх⌡i Off.
 

Pentru a vд┐ asigura cд┐ staх⌡iile din reх⌡ea sunt corect configurate vд┐ rugд┐m sд┐ încercaх⌡i urmд┐torii paх≥i:

 1. Rulaх⌡i un ping pe respectiva staх⌡ie.
 2. Încercaх⌡i sд┐ vд┐ autentificaх⌡i pe un share-ul administrativ \\computer_name\Admin$